Chiller + Serbest Soğutucu Optimizasyonu ( OPSİYONEL )

Serbest Soğutucular çevre havası ile proses suyunun soğutulmasında kullanılmaktadır. Yüksek performanslı kuru soğutucular bakır borulu ısı transfer katsayısını arttıran dalgalı yüzeyli finlerden, yatay veya düşey hava akımına uygun olarak imal edilmiştir. Kuru Soğutucular 5/8” bakır borulardan olup Yatık – Düşey hava akışlı ve V tip – Düşey hava akışlı 110 kW ile 1420 kW arası standart modellerinden yanı sıra özel dizayn ve pek çok farklı boyut ve kapasitede imal edilmektedirler.

Chiller A. Schulman 2018 İstanbul

A. Schulman 2018

Sanayide  son  dönemlerde  çok  tercih edilen Serbest Soğutucu ( Kuru Soğutucular ) cihazları soğutma suyu sıcaklığı ihtiyacı +45 °C’yi geçen  endüstriyel proseslerde 12 ay, soğutma suyu sıcaklığı ihtiyacı + 10 °C’yi geçen endüstriyel proseslerde ise 6-8 ay ( bölgeye bağlı olarak )sürede kullanılmaktadır. Chiller cihazlarının     enerji    tüketimi     serbest    soğutma cihazlarının tüketiminin yaklaşık 7 katıdır. Bu noktada enerji maliyetlerinin arttığı günümüzde Serbest Soğutucu cihazları kullanmak endüstriyel proseslerde çok önemli bir noktaya gelmektedir.

IND-SCREEN Chiller + Serbest Soğutucu

Optimizasyonu sistemi ile hali hazırda kullanılan Chiller cihazlarına veya ERACO firmasından Chiller + Serbest Soğutucu cihaz temin eden firmalara sunduğu ve yazılımı ERACO tarafından geliştirilmiş bir optimizasyondur.

Chiller + Dry-Cooler Senelik Kullanım Tablosu

Yazılımın ana prensibi sistemde bulunan 3 yollu vanalar, Chiller cihazları, Serbest Soğutucular, Pompa istasyonları ve harici kontrol birimlerini senkronize halde havanın nem ve sıcaklık değerlerine göre optimize etmesidir. Örn olarak: hava sıcaklığı + 35 °C olan bir yaz gününde prosesin soğutma suyu ihtiyacı 15 °C olan bölgelerine chiller cihazlarından, prosesin soğutma suyu ihtiyacı 45 °C olan bölgelerine ise kuru soğutucu cihazlarından besleme yapmaktadır. Hava sıcaklığının + 10 °C’ye düştüğü kış günlerinde prosesin soğutma suyu ihtiyacı 15 °C ve 45 °C olan bölgelerine sadece kuru soğutucu cihazlarından besleme yapmaktadır bu sebeple ortalama olarak 6-8 ay boyunca chiller enerji tüketiminden tasarruf sağlanmaktadır. Sistem ortam şartlarını verdiğiniz aralıklarda tarayarak Chiller + Kuru soğutucu değişimini kendisi yönlendirmektedir.