Hidrolik Ekipmanlar


Hidrolik Kit

Uzun Tesisat Mesafelerine Sahip Prosesler İçin Geliştirilmiştir

Suyun sürekli kapalı bir çevrim içerisinde dolaşması istenen, çok dönüşlü ( dirsekli ) ve uzun tesisat mesafelerine sahip prosesler için geliştirilmiştir. Sistemde atmosfere açık bölümler olmadığından su buharlaşma oranı sıfıra yakındır. İstenilen basınca göre dizayn edilen bu hidrolik modüllerde pompa özel olarak seçilir. Bir kere basınçlandırılan sistem, çalışma ömrü boyunca ( herhangi bir kayıp – kaçak söz konusu değilse ) aynı su çevrimini gerçekleştirilir. Bu tip hidrolik kitlerinin kullanıldığı projelerde tesisat üzerinde belirli noktalarda hava purjörü, ve genleşme tankı gibi ilave ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır