Chiller cihazlarının ( soğutma gruplarının ) yerine yerleştirilmesi sırasında dikkat edilecek olan ilk husus, cihazın çevresinde ki objeler ile olan mesafesidir. Gerektiği zamanlarda yapılacak olan servis işlemi sırasında hem çalışacak olan personelin rahat hareket edebilmesi, hem de gereken durumlarda cihaz içerisinden çıkarılacak olan bir komponentin sıkıntısız bir biçimde cihazdan ayrılabilmesi önemli bir durumdur. Yüksek kapasiteli cihazlarda, komponentler ancak bir forklift veya vinç yardımı ile kaldırılabileceğinden, bu kriterler göz önüne alınmalıdır.

Chiller cihazları, hem endüstiyel soğutma sistemi olarak hem de HVAC sistemlerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu sebeple cihazlara yapılan periyodik bakımlar;

  • Cihaz ömrü
  • Arıza riski
  • Enerji sarfiyatı
  • Tamir masrafı
  • Refrigeran kaçağı sebeple çevresel etkiler açısından önem

CHILLER CİHAZLARINDA, SOĞUTMA GRUPLARINDA PERİYODİK BAKIM

Chiller cihazları için yapılması gereken genel periyodik bakım işlemleri ve kontrol edilmesi gereken parametreler aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Bu işlemlerin yapılmaya başlandığı ilk zamanlarda iş yükünde ki artış rahatsızlık verebilir ancak sonuçları ile kıyaslandığında buna değecek bir uygulama olduğu kesin bir gerçektir.

Günlük Bakım

1- Kondenser ve evaporatörde ki giriş-çıkış basınç farkları kontrolü 2- Soğutucu akışkan devresinde ki emme ve basma basınçları

3- Elektrik amper değerleri farklılıkları ölçümü 4- Karter yağ seviyesi ve yağ basıncı

5- Gürültü ve titreşim farklılığı gözlenmesi

 Haftalık Bakım

1- Akışkan kaçağı gözlemlenmesi 2- Yağ kontrolü

3- Kondenserlerin hava ile temizlenmesi

 Aylık Bakım

1- Su devrelerinde ki filtreler

Yıllık Bakım

1- Tüm elektrik malzemelerinin durumu 2- Emniyet sistemleri kontrolleri

  • Pompa salmastraları
  • Kontrol elemanlarının kalibrasyonu
  • Elektrik devresi kontakları temizlenmesi 6- Yağ filtreleri değişimi ( varsa )

Gibi kontroller ve işlemler ile, sisteminizin uzun yıllar, ilk günküne yakın verim ile çalışabilmesini garanti altına almış olursunuz.